8 mesiacov

Vyberte iný vek

V tomto veku vaše dieťa dokáže...

  • Loziť oboma smermi – a to aj v prípade, keď má niečo v ruke
  • Začína si spájať dva prejavy správania.

Možno sa vášmu osemmesačnému drobčekovi zapáči zdvíhanie vecí, prekladanie hračiek z jednej rúčky do druhej a spájanie názvov s vecami.

„Moje dieťa zbožňuje hračky s tlačidlami!! Miluje na nich odmeny, ktoré po stlačení tlačidiel dostane... že sa rozsvietia a vydávajú zvuky.“

členka komunity CafeMom

Typy hračiek pre tento vek

obrázok

Deti sa vyvíjajú vlastným tempom a určitý stupeň vývoja dosahujú v rôznom čase. Údaje uvedené na tejto webovej stránke majú výhradne informatívny charakter a slúžia predovšetkým pre inšpiráciu. Ak máte nejaké otázky súvisiace s vývojom vášho dieťaťa, obráťte sa s nimi na svojho pediatra.