4 mesiace

Vyberte iný vek

V tomto veku vaše dieťa dokáže...

  • Rozpoznávať známe tváre a zaujímať sa o druhých
  • Naťahovať sa s vašou pomocou za vecami

So zlepšujúcou sa koordináciou zraku a rúk si vaše štvormesačné dieťa užije ešte viac zábavy a bude sa aktívnejšie zapájať do hier a iných činností. Hrajte sa spolu jednoduché hry alebo mu ponúknite aktívne hračky, pomocou ktorých si začne pomaly uvedomovať spojitosť medzi príčinou a následkom.

„Je to úžasný pocit, keď vidíte, ako rýchlo sa vaše dieťa vyvíja už v takomto skorom veku... je tak neuveriteľne odhodlané a každý jeho úspech mi robí obrovskú radosť.“

Mamička štvormesačného dieťatka

Typy hračiek pre tento vek

Deti sa vyvíjajú vlastným tempom a určitý stupeň vývoja dosahujú v rôznom čase. Údaje uvedené na tejto webovej stránke majú výhradne informatívny charakter a slúžia predovšetkým pre inšpiráciu. Ak máte nejaké otázky súvisiace s vývojom vášho dieťaťa, obráťte sa s nimi na svojho poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti.